Museu Arqueològic

Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic > Col·leccions

07 - Numismàtica

   << Anterior    Següent>>
Tornar

Des de la fi de l’època ibèrica i durant l’època romana el desenvolupament de l’economia mercantil va generalitzar l’ús de la moneda, de la qual són testimoni les troballes monetàries que conté el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó. Hi trobem emissions hispanocartagineses, encunyacions d’època iberoromana, com ara asos de Saiti, i també encunyacions d’època baiximperial depositades com a ofrenes al santuari de la Serreta, freqüentat com a lloc de culte durant el Baix Imperi.

Articles:

As de SAITI. Segona mitat del s. II a. C. August. As de CARTAGO NOVA (anys 2-1 a. C.) Constantí. Fracció radiada de follis. CARTAGO (any 303 d. C.) Constantí II. Nummus de CONSTANTINOPLA (anys 330-333 d. C.)