Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic > Col·leccions

07 - Numismàtica

Des de la fi de l’època ibèrica i durant l’època romana el desenvolupament de l’economia mercantil va generalitzar l’ús de la moneda, de la qual són testimoni les troballes monetàries que conté el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó. Hi trobem emissions hispanocartagineses, encunyacions d’època iberoromana, com ara asos de Saiti, i també encunyacions d’època baiximperial depositades com a ofrenes al santuari de la Serreta, freqüentat com a lloc de culte durant el Baix Imperi.

Articles: