08 - Època medieval andalusí

A partir del segle VIII es va produir la conquesta andalusina d’aquestes terres, que van quedar integrades en el Sharq Al-Andalus. La població andalusí es va estructurar a partir de petits assentaments rurals de tipus clànic, que van donar lloc a formes d’ocupació caracteritzada per les típiques alqueries, entorn de les quals es van desenvolupar espais agraris irrigats. Les alqueries s’organitzaven al voltant d’un castell fortificat emplaçat en un lloc elevat, que els servia de refugi i defensa, com és el Castellar d’Alcoi. D’aquest assentament procedeix una col·lecció important de ceràmiques fines, com ara ataifors, gerres o cresols, i també altres objectes com una espàtula de bronze. Hi ha també altres peces destacades, que es conserven al Museu d’Alcoi, com són la làpida funerària d’Alpatró (La Vall de Gallinera) o la petita figureta d’un genet procedent del Castell de Dénia.