10 - Col·lecció paleontològica

Investigador i recol·lector infatigable, Camil Visedo va reunir una col·lecció paleontològica que consta de 2.600 exemplars fòssils, procedents de diferents èpoques de la història de la vida. Un aspecte important és que la major part dels materials que la integren prové de jaciments de les comarques septentrionals d’Alacant, la qual cosa la converteix en una mostra realment representativa del patrimoni paleontològic d’aquesta àrea geogràfica, amb un interval temporal des de fa uns 240 milions d’anys fins a èpoques recents, ja en el Quaternari. Alguns materials procedents d’altres àrees geogràfiques de la Península Ibèrica, corresponen a època paleozoica, datats entre els 500 i 280 milions d’anys d’antiguitat.

LA COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA C. VISEDO MOLTÓ (pdf)