11 - Col·lecció mineralògica Visedo Moltó (CMVM) del Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi

La Col·lecció Mineralògica Visedo Moltó (CMVM), creada pel mateix Camil Visedo al llarg de la seua vida, bé recollint exemplars durant les seues nombroses eixides de camp, bé fruit de donacions o intercanvis amb altres investigadors, i ampliada posteriorment, consta de 204 exemplars: 121 minerals i 83 roques, dels quals una selecció va estar exposada al Museu fins que en 1991 la col·lecció fou emmagatzemada i objecte d’una revisió en els darrers anys. El valor d’aquesta col·lecció no es deu tant a la raresa dels seus exemplars, sinó a la possibilitat que ens dóna d’estudiar com s’entenia la labor investigadora a començament del segle passat.

Article: