Serveis a les Persones

Està en: Àrees > Serveis a les Persones > Serveis Socials > Serveis específics > Família i Infància

Família i Infància

Les competències en Família i Infància es desenvolupen en dos nivells d'atenció:

Les competències d’aquests serveis també es poden agrupar tenint en compte les tasques que duguen a terme i aquestes poden ser de dos tipus: