Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis > Notícies > Notícies Històric

Banners

Projecte d'ampliació del Pla Integral d'Accessibilitat (PIA)

Publicada el dia 22/07/2021

Memòria ampliació Pla Integral d'Accessibilitat (pdf)

Annexos

  1. Plànols ampliació àmbit d'actuació via pública (pdf)
  2. Actualització normativa (pdf)
  3. Fitxes PIA actualitzades via pública:
  4. Fitxes ampliació PIA via pública:
  5. Plànols diagnòstic via pública (pdf)
  6. Base de preus actualitzada (pdf)
  7. Taula resum (pdf)