Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

PROJECTES D'ORDENANCES – CONSULTA PÚBLICA

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució d'Alcaldia numero 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, i segons el que estableix l'article 133 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques previ a l'inici de l'aprovació del PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LAS VÍAS URBANAS”, se substanciarà una consulta pública en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

El període de consulta pública és de 10 díes hàbils a comptar de l'endemà de la seua publicació, en aquest cas del 12 fins al 25 de maig de 2020 (ambdós inclosos), període en què els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquesta per mitjà de:

- pàgina web del departament de Participació Ciutadana.

- Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.

 

S’adjunta l’ índex del contingut de la futura Ordenança de Circulació de l'Ajuntament d'Alcoi:

INDICE BORRADOR ORDENANZA