Propostes viables

Propostes d'inversió:

  1. Mobilitat-accessibilitat: Estacionaments de bicicletes, carril bici, pas de vianants, semàfors, zones d'estacionament per a vehicles, accessos a la ciutat, il·luminació viària.
  2. Creació/millora d'espais oberts i públics: Zones per a gossos, horts socials i escolars, repoblació, paratges i espais naturals, solars i places, creació de nous espais, millora en parc o jardí.
  3. Equipaments i infraestructures: Papereres, mobiliari de paratges naturals, mobiliari de parcs i jardins, innovació i noves tecnologies, unes altres.

Propostes de despesa corrent:

  1. Projectes Municipals: 
  • Campanyes educatives, de sensibilització, informatives, de coordinació de serveis, etc.
  • Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).
  • Jornades de conscienciació, trobades culturals, exposicions, cursos de formació, estudis.

Propostes viables

Podreu trobar el llistat de les propostes que han resultat viables després de la valoració per part dels tècnics municipals en el web www.alcoiparticipa.com