Subvencions A.V. 2016

Repartiment dels diners

El Departament de Participació Ciutadana compta amb una partida de subvencions per a col·laborar en sufragar les activitats de les associacions de veïns i veïnes d'Alcoi. El total de l'any 2016 és de 21.670 €.

Els criteris per a repartir aquesta quantitat entre cada A.V. es van acordar en una reunió conjunta amb les pròpies A.V., i són la suma dels següents:

 • 300 € a cada associació veïnal que demane la subvenció (base mínima per la gestió ordinària).
 • 15 % restant sobre la base de la població empadronada en l'àmbit territorial de cada A.V.
 • 85 % restant sobre la base de les activitats que realitze cada A.V., segons un barem amb 10 indicadors.

Tot seguit tenim els documents associats:

 1. Memòria d'activitats que cal presentar abans del 5 de febrer de 2016: format word - format pdf
 2. Plantilla del barem per activitats (pdf) (l'emplenarà el Dep. de Participació, segons la memòria presentada).
 3. Resultat final subvencions A.V. 2016 (pdf)

Sol·licitud de la subvenció

Justificació de la subvenció

 • En general les subvencions s'han de justificar dins dels tres mesos posteriors a la realització de les activitats subvencionades.
 • En tot cas, fins el dia 30 de novembre de 2016.
 • Per a casos particulars cal posar-se en contacte amb el Dep. de Participació (tel. 96 553 72 02 / participacio@alcoi.org).
 • Documentació per a la justificació:
  1. Memòria d'activitats (doc)
  2. Memòria econòmica (doc)
  3. Factures originals que justifiquen la despesa.