Criteris de no viabilitat d'una proposta i criteris per a la valoració de les propostes viables

 1. CRITERIS DE NO VIABILITAT D’UNA PROPOSTA
  1. No és una inversió o un programa / activitat de l´àrea de Cultura / Benestar Social.
  2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000€ respectivament.
  3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
  4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
  5. No és competència municipal.
  6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
  7. Altres: han d’estar raonades.
  8. No s’estima adequada.
  9. Pendent realització procés participatiu.
 2. 2. CRITERIS PER A VALORAR LES PROPOSTES VIABLES
  1. Criteris per a la valoració de les propostes d’inversió:
   1. Proposta concreta, de fàcil execució
   2. Per quantitat de gent que es beneficiarà
   3. Millor de la zona
   4. Equilibri entre els barris
   5. Major importància de propostes socials
  2. Criteris per a valorar les propostes de programes/activitats de Cultura i Benestar Social:

   Aquest any com a novetat s’ha destinat el 20% de la quantia destinada als Pressupostos Participatius de 2018 a programes, activitats i/o campanyes dins de les àrees de Benestar Social i Cultura, en les que es tindrà en compte per a la seua valoració els següents criteris:

   1. Gènere (que promoga la igualtat de gènere)
   2. Accessibilitat (que arribe al major nombre de col·lectius amb diversitat funcional :sords, invidents, discapacitats…)
   3. Representativitat (que beneficie al major nombre de ciutadans/ciutadanes)
   4. Innovació (es tindrà en compte el carácter innovador de la proposta)
   5. Sostenibilitat (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials)