Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

CRITERIS DE NO VIABILITAT D'UNA PROPOSTA Y CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES VIABLES

1. CRITERIS DE NO VIABILITAT D’UNA PROPOSTA


         1. No és una inversió o un programa / activitat de l´àrea de Cultura / Benestar Social.
       

    2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000€ respectivament.
       

    3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
       

    4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
       

    5. No és competència municipal.
       

    6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
       

    7. Altres: han d’estar raonades.
       

    8. No s’estima adequada.
       

    9. Pendent realització procés participatiu.


    2. CRITERIS PER A VALORAR LES PROPOSTES VIABLES

 

 A.- Criteris per a la valoració de les propostes d’inversió:

 
           1. Proposta concreta, de fàcil execució
         

     2. Per quantitat de gent que es beneficiarà
         

     3. Millor de la zona
         

     4. Equilibri entre els barris
         

     5. Major importància de propostes socials

 

B.- Criteris per a valorar les propostes de programes/activitats de Cultura i Benestar Social:

 
Aquest any com a novetat s’ha destinat el 20% de la quantia destinada als Pressupostos Participatius de 2018 a programes, activitats i/o campanyes dins de les àrees de Benestar Social i Cultura, en les que es tindrà en compte per a la seua valoració els següents criteris:

     1. Gènere (que promoga la igualtat de gènere)
          

     2. Accessibilitat (que arribe al major nombre de col·lectius amb diversitat funcional :sords, invidents, discapacitats…)
         

   3. Representativitat (que beneficie al major nombre de ciutadans/ciutadanes)
          

      4. Innovació (es tindrà en compte el carácter innovador de la proposta)
         

     5. Sostenibilitat (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials)