Pressupostos Participatius per al 2021

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, amb la finalitat d'establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d'inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l'any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2021 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d'inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent.

CALENDARITZACIÓ:

De les 12:00h del 28 de setembre a les 00:00h del dia 18 d'octubre de 2020, període recollida de propostes:

  • Online, en la pàgina web http://alcoiparticipa.com/
  • En les urnes.
  • En els tallers participatius:
    • Els dies 6 i 13 d'octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores.
    • Els dies 8 i 15 d'octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran a la sala multiusos del Centre Cervantes Jove (CCJ) situat al carrer Alçamora, núm.1.

Tant per al sistema d'urnes com per als tallers participatius, es tindran sempre en compte les recomanacions del Ministeri de Sanitat i es compliran estrictament les mesures de protecció bàsiques i recomanacions establides per a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contindre la propagació de la COVID-19.

Del 28 de setembre fins al 25 d'octubre: recollida de suports/avales a les propostes realitzades online i en les urnes.

Les propostes podran rebre avals des del mateix moment que siguen formulades.

Dies 3 i 5 de novembre: taller de priorització de propostes.

De les 12:00h del 25 de novembre a les 00:00h del dia 8 de desembre de 2020: Període de votacions de les propostes.

Els resultats de les votacions de les propostes s'anunciaran abans del 22 de desembre de 2020.