Subvencions Associacions veïnals 2021

Convocatòria de subvencions associacions veïnals per al foment de la participació ciutadana

El Departament de Participació Ciutadana compta amb una partida pressupostària '*SUBV.*ACT.ASSOCIACIONS VEÏNS' amb un import de 25.000,00€ per a l'any 2021.

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes i activitats executats per les associacions de veïns del municipi per a la promoció de la participació ciutadana i així com d'actuacions que propicien la convivència i la integració dels ciutadans en la vida sociocultural de la població, a través d'actuacions formatives, artístiques, recreatives i/o socioculturals, així com col·laborar en les despeses de funcionament d'aquestes entitats.

Del 21 d'abril al 18 de maig, estarà obert el termini per a tramitar la sol·licitud de subvencions per al foment de la participació ciutadana per part de les associacions veïnals del municipi.

Poden consultar les bases i els impresos necessaris per a la seua tramitació en el tràmit 'Sol·licitud de subvenció per a associació de veïns' de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi. Els enllaços són els següents:

Justificació de la subvenció

El termini de justificació de la subvenció concedida serà com a màxim fins al 31 d'octubre de 2021, i en cap cas serà superior a tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

Poden consultar els impresos necessaris per a la seua tramitació en el tràmit «Justificació de subvenció a les associacions de veïns» en el següent enllaç de la seu electrònica: Seu Electrònica