Cursos 2021

Curs: 'Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals'.

Fundació 'Horta Sud' i Caixa Popular en col·laboració amb el Departament de Participació Ciutadana, hem organitzat una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi.

La formació s'ha 'impartit el 23 d'octubre de 2021, en horari de 10.00 fins a 14.00 hores.

Objectius:

 • Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
 • Que les associacions coneguen les obligacions fiscals i comptables a les quals estan sotmeses.

Han participat un total de 14 persones.

Curs: 'Obligacions documentals i procediments de les associacions' presencial.

Fundació 'Horta Sud' i Caixa Popular en col·laboració amb el Departament de Participació Ciutadana, hem organitzat una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi.

La formació s'ha 'impartit el 02 d'octubre de 2021, en horari de 10.00 fins a 14.00 hores.

Objectius:

 • Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
 • Que les persones participants coneguen els procediments davant de l'administració.
 • Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

Han participat un total de 6 persones.

Curs: 'Millorar la transparència de la nostra entitat. Obligacions i novetats legislatives'.

Des del Departament de Participació Ciutadana, i amb la col·laboració de la fundació 'Horta Sud', es va organitzar una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d’Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals van ser els membres de les associacions.

La formació s'ha impartit el 2 de juny de 2021, de 17.00 a 20.00 hores, a l'Espai Jove d’Alcoi (CCJ), situat al carrer Els Alçamora, número 1, d’Alcoi.

Objectiu: Conèixer les obligacions per a les associacions en matèria de transparència i la manera de respondre a aquestes d’acord amb la seua singularitat.

Contingut:

 • Transparència com a necessitat i bones pràctiques en les associacions.
 • Com es comporta un col·lectiu transparent.
 • Criteris de subjecció al règim de transparència.
 • Publicitat activa: àmbits d’informació subjecta a transparència.
 • Informació institucional i organitzativa.
 • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
 • Gestió administrativa.
 • Com s’ha de fer pública la informació.
 • Exemples pràctics.
 • Responsabilitat de la informació publicada.

Han participat 24 persones.

Curs: 'Obligacions documentals i procediments de les associacions' via telemàtica.

Des del Departament de Participació Ciutadana, i amb la col·laboració de la fundació 'Horta Sud' i de Caixa Popular, hem organitzat una activitat formativa per als alumnes de l'institut CIP FP Batoi i per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals seran els alumnes del cicle formatiu de TASOCT i els membres de les associacions.

La formació s'ha impartit el 19 d'abril de 2021, en horari d'11.00 fins a 13.30 hores, via telemàtica.

Objectius:

 • Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
 • Que les persones participants coneguen els procediments davant de l'administració.
 • Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

Han participat un total de 41 persones.