Propostes no viables

Podreu trobar el llistat de les propostes que han resultat no viables després de la valoració per part dels tècnics municipals en el web www.alcoiparticipa.com