Participació ciutadana

Banners

Criteris de viabilitat

Les propostes deuen:

Els CRITERIS DE NO VIABILITAT d’una proposta son els següents: