Processos Participatius 2021

Procés de participació pública del contracte de subministrament de materials dels serveis municipals (C.1213)

Termini del procés de participació: des del dia 17 fins al dia 30 de setembre de 2021 (10 dies hàbils).

Per tal de poder iniciar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de subministrament de materials per als serveis municipals, i per donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s'inicia el procés de participació pública.

Documents adjunts

Procés participatiu servei autobús urbà

Des del Departament de Mobilitat Sostenible i el Departament de Participació Ciutadana, s'ha dut a terme un procés participatiu previ a l'elaboració del nou servei d'autobús urbà. El procés s'ha organitzat en diferents tallers, realitzats durant els dies 23, 24 i 25 de març a la sala Àgora. S'han tingut en compte totes les mesures anticovid per a garantir el desenvolupament de la sessió de la forma més segura.

El calendari dels grups és el següent:

  • Grup 1: dimarts 23 de març de 16.00 a 18:00h (VESPRADA)
  • Grup 2: dimarts 23 de març de 18.30 a 20:30h (VESPRADA)
  • Grup 3: dimecres 24 de març de 10.00 a 12:00h ( DEMÀ)
  • Grup 4: dimecres 24 de març de 18.30 a 20:30h (VESPRADA)
  • Grup 5: dijous 25 de març de 16.00 a 18:00h (VESPRADA)
  • Grup 6: dijous 25 de març de 18.30 a 20:30h (VESPRADA)

Les sessions han tingut una duració de 2 hores.

La convocatòria s'ha enviat a entitats socials, associacions veïnals, associacions dels diferents consells de la ciutat (CULTURA, COMERÇ, TURISME, ESPORTS, CLIA, CONSELL DE BENESTAR SOCIAL), a les Universitats, al Centre Integrat de Formació Profesional i Escoles Superiors, als grups polítics, als conductors del servei d'autobús i als representants de les Aules de Tercera Edat i Centres de Majors.

La 1a convocatòria va ser enviada entre els dies 23 i 30 de desembre per a la realització dels tallers participatius durant els dies 26, 27 i 28 gener 2021. aquesta data va ser ajornada als dies 9,10 i 11 febrer de 2021 per la incidència del virus covid-19 i al final, va haver de ser suspés el procés.

A data de 22 de març de 2021, tenim 63 persones inscrites de les quals han participat un total de 57 persones, la qual cosa suposa un 90,47% de quota de participació.

Procediment de participació del procés de licitació de la gestió de l'Ecoparc i poda en les urbanitzacions en Alcoi.

Per la Regidoria de Transició Ecològica es planteja el procediment de participació del procés de licitació de la Gestió de l’Ecoparc i poda en urbanitzacions del terme municipal d’Alcoi, amb la fi de conèixer la opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades de la ciutat. Poden fer-se aportacions i/o suggeriments, durant un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler de Anuncis i Edictes Electrònics, es a dir, des del 10 al 24 de març, ambdós inclosos.

Podran utilitzar-se els següents mitjans:

  • Correu electrònic del Departament de Transició Ecològica: medio_ambient@alcoi.org
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits / Tots els tràmits / Sol·licitud de propòsit general.
  • Registre General d’Entrada, sol·licitant cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/).
  • Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Poden consultar l'esborrany del Ple de Prescripcions Tècniques que han de regir el contrate per a la Gestió del Ecoparc i poda en urbanitzacions (pdf).