Processos Participatius ROCESSOS PARTICIPATIUS 2018

PROJECTE DEFINITIU DE LA REHABILITACIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DEL MOLINAR (22/01/2019)

El projecte complet pot consultar-se en l'Oficina Municipal de Patrimoni.

A continuació poden consultar els arxius de portada i memòria del projecte.

FINALITZACIÓ PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Acabat el procés de Participació Ciutadana per a l'actuació 'Memòria Tècnica - Posada en valor del Conjunt Industrial del Molinar - Fàbriques de Primeres Aigües', vistes les al·legacions, aportacions i suggeriments presentats, el Departament corresponent ha informat:

 • Primer

  Pel que fa a que el citat projecte s'incardine en un Projecte Integral o Pla Director del Molinar, es considera molt convenient la redacció del mateix. No obstant això, la pressa de la convocatòria d'ajudes de fons FEDER a aquest tipus de projectes no ha permès disposar d'aquest document que planifiqui, coordini i estructuri els futurs projectes que afectin tot el patrimoni industrial de la conca del Molinar. En aquest document s'establirien les prioritats de les actuacions de rehabilitació, la dotació d'accessos i itineraris, la definició d'usos, etc.

 • Segon

  L'esmentada Memòria Tècnica no incloïa l'apartat corresponent al tractament arqueològic de les obres, però, sí que es disposa del corresponent pressupost i del projecte de seguiment arqueològic de les obres (arqueòleg Jesús Moratalla Jávega, Universitat d'Alacant), que està pendent de autorització per part de la D.G. de Cultura i Patrimoni (Conselleria de Cultura).

 • Tercer

  Pel que fa a criteris de restauració es refereix, el projecte definitiu disposa d'un Informe Favorable de Viabilitat Patrimonial, de data 22-01-2018, emès per la D. G. de Cultura i Patrimoni.

 • Quart

  Pel que fa al 'sistema hidràulic', el projecte inclou la recuperació de les rodes hidràuliques i la rehabilitació de la sèquia, en l'àmbit de l'actuació.

 • Cinquè

  El Centre d'Interpretació de la Societat Industrial, té prevista la seva ubicació al Molí del Ferro (fàbrica d'Els Solers), d'acord amb un posterior projecte en curs de redacció. Aquestes instal·lacions disposaran de tots els mitjans audiovisuals, recursos didàctics, etc., que puguin contribuir a un millor coneixement del procés d'industrialització d'Alcoi, així com dels valors del patrimoni històric i natural del Molinar.

 • Sisè

  Pel que fa al nom dels edificis a intervenir en aquest Projecte, es considera adequat denominar cadascuna de les fàbriques d'acord són citades en la documentació històrica: 'Molí Nou del Ferro', 'Molí Vell del Ferro' i 'Molí del Ferro' (per a Els Solers). Aquesta proposta per denominar les tres fàbriques haurà de consolidar-se de forma oficial tant en la redacció de futurs projectes com en la senyalística i la informació que a partir d'ara es generin. No obstant això, els edificis hidràulics que es localitzen en el curs alt del riu Molinar es coneixen com 'Fàbriques de Primera Aigua'.

MODIFICACIÓ TERMINI PER A FER APORTACIONS I/O SUGGERIMENTS EN EL PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ACTUACIÓ «REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS INDUSTRIALS DE 'PRIMERA AIGUA'» EN EL CONJUNT HISTÒRIC DEL MOLINAR 

El termini per a fer aportacions i/o suggeriments finalitzarà el dia 24 de maig de 2018.

JORNADA PARTICIPATIVA PROJECTE: POSADA EN VALOR DEL CONJUNT INDUSTRIAL DEL MOLINAR 'FÀBRIQUES DE PRIMERES AIGÜES'

Pròxima jornada participativa oberta a la ciutadania, per donar a conèixer i fer aportacions, del projecte «Rehabilitació dels edificis industrials de 'Primera Aigua' en el Conjunt Històric del Molinar», el dimarts 8 de maig de 2018 a les 19:00 hores en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcoi.

PROJECTE: POSADA EN VALOR DEL CONJUNT INDUSTRIAL DEL MOLINAR 'FÀBRIQUES DE PRIMERES AIGÜES'

Amb data 2 de maig de 2018 dóna començament el procés de Participació Ciutadana per a l'actuació «Rehabilitació dels edificis industrials de 'Primera Aigua' en el Conjunt Històric del Molinar». Adjuntem memòria tècnica del projecte: Memòria Tècnica «Posada en valor del conjunt industrial del Molinar, 'Fàbriques de Primeres Aigües'» (pdf)

El termini per a fer aportacions i/o suggeriments és de 15 dies hàbils; el dit termini comença el 2 de maig de 2018 i finalitza el 22 de maig de 2018.

 Les aportacions les poden remetre al correu electrònic: alcoiparticipa@alcoi.org 

CONSULTA DELS USOS PÚBLICS PER A LA COLÒNIA D'AVIACIÓ 

Informe resultant dels tallers participatius realitzats sobre la consulta per als usos públics de la Colònia d'Aviació.

Consulta per als usos públics de la Colònia d’Aviació (pdf)