Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2020

Pressupostos Participatius per al 2020

Comença la Campanya de Pressupostos Participatius 2020

 Els Pressupostos Participatius son un mecanisme de participació i gestió del municipi, per mitjà d'un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què és destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d'establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d'inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l'any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2020 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d'inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent.

El calendari previst  per a la Campanya de Pressupostoss Participatius per al 2020 és el següent:

Setembre

Del 30 de setembre al 6 d’octubre de 2019- Campanya publicitaria Pressupostos Participatius 2020.

 Octubre

Del 7 al 27 d’octubre de 2019 : Període arreplegada de propostes:

Del 28 d’octubre al 3 de novembre: assessorament informatiu de l'equip tècnic de l'Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.

Del 7 d’octubre fins al 3 de novembre: arreplegada de suports/avals a les propostes realitzades on line i en les urnes.

Les propostes podran rebre avals des del mateix moment que siguen formulades.

Novembre

Del 4 al 10 de novembre de 2019: Període de garbell realitzat per el Departament de Participació Ciutadana de les propostes rebudes.

11 de novembre de 2019: Passar les propostes als Departaments competents per tal de que facen la valoració tècnica de les mateixes.

Del 11 de novembre al 2 de desembre de 2019: Període de valoració de les propostes per part dels tècnics municipals.

Dies 12 i 14 de novembre: taller de priorització de propostes.

Del 3 al 5 de desembre: Confecció del llistat de propostes per a votació i de les desestimades.

Desembre

Del 9 al 22 de desembre de 2019: Període de votacions de les propostes.

Gener 2020

Els resultats de les votacions amb les propostes més votades s'anunciarà abans del 31 de gener de 2020.