Subvencions A.V. 2015

El Departament de Participació Ciutadana compta amb una partida de subvencions per a col·laborar en sufragar les activitats de les associacions de veïns i veïnes d'Alcoi. El total de l'any 2015 és de 21.670 €.

Els criteris per a repartir aquesta quantitat entre cada A.V. es van acordar en una reunió conjunta amb les pròpies A.V., i són els següents:

  • 300 € a cada associació veïnal que demane la subvenció (base mínima per la gestió ordinària).
  • 15 % restant sobre la base de la població empadronada en l'àmbit territorial de cada A.V.
  • 85 % restant sobre la base de les activitats que realitze cada A.V., segons un barem amb 10 indicadors.

La suma de la base mínima, la puntuació per població i la puntuació per activitats donarà una quantitat que, per una regla de tres, traurem la quantitat final per a la subvenció de cada A.V.

Tot seguit tenim els documents associats:

  1. Plantilla del barem per activitats (pdf) (cada A.V. l'emplena i fa una declaració jurada)
  2. Barem per població + quantitat fixa (pdf)
  3. Barem per activitats (pdf)
  4. Resultat final subvencions A.V. 2015 (pdf)