Està en: Àrees > Participació ciutadana > Consulta pública > Processos de Contractació > Exposicions públiques

Exposicions públiques 2022

Procés d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA REFORMA DE L’EDIFICI DE ESTACIONAMENTS SUBTERRÀNIS I REPOSICIÓ DE ZONA VERDA EN LA SEU COBERTA EN LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ (LA ROSALEDA) PER AL COMPLIMENT DE LA STSJCV NÚM. 1504/2005”

El projecte d’aquestes obres pot consultar-se en els següents enllaços:


[1 ] https://docuweb.alcoi.org/contractacio/projecte_rosaleda/PROYECTO_TOMO_I.pdf 
[2 ] https://docuweb.alcoi.org/contractacio/projecte_rosaleda/PROYECTO_TOMO_II.pdf 
[3 ] https://docuweb.alcoi.org/contractacio/projecte_rosaleda/PROYECTO_TOMO_III.pdf 
[4 ] https://docuweb.alcoi.org/contractacio/projecte_rosaleda/PROYECTO_TOMO_IV.pdf 
[5 ] https://docuweb.alcoi.org/contractacio/projecte_rosaleda/PROYECTO_COMPLEMENTARIO.pdf 

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 24 d'octubre fins al 8 de novembre de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:
 Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
 A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

 

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de "Contracte de serveis de gestió, inserció, assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de les campanyes de comunicació de l’Ajuntament d’Alcoi

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 8 de juliol fins al 22 de juliol de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

Ha començat el procés d'Exposició Pública previ a l'inici de l'expedient del projecte «Estabilización geotécnica de ladera, desmantelamiento de obra de paso y ejecución de nuevo vial de acceso a los polígonos industriales de Sant Benet y de Santiago Payá».

projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 28 de juny fins al 12 de juliol de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
 • A través del següent correu electrònic:: arquitectura@alcoi.org

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte "Obras de rehabilitación de edificio de viviendas sito en la calle Sardina n.º 14 con destino para alojamientos"

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “obras de rehabiilitación de edificio de viviendas sito en la calle Sardina n.º 14 con destino para alojamientos”

projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
 • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte “Obras de Rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13”

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “obras de rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13”.

projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general 
 • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

Exposició Pública, prèvia a l'inici de l'expedient de 'Contracte dels serveis postals de l'Ajuntament d´Alcoi'

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de 'Contrato de los servicios postales para el Ayuntamiento de Alcoy'

El contracte està previst per a una duració d'1 any, prorrogable d'any en any fins a un màxim de 3 anys (1+1+1).

Consta de dos lots:

 • Lot 1: Missatgeria i servei postal universal, el cost anual del qual, s'estima en 264.432,05 euros (Sense IVA)
 • Lot 2: Paqueteria, el cost anual del qual, s'estima en 2.071,8 euros (Sense IVA)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
 • A través de la Seu Electrònica, en el següent enllaç: Catàleg de procediments (alcoi.org)
 • A través del següent correu electrònic: contratacion@alcoi.org