Exposicions públiques 2022

Procés d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient del 'Projecte constructiu per a la reforma de l'edifici d'estacionaments subterranis i reposició de zona verda en la seu coberta en la plaça de la Constitució (La Rosaleda) per al compliment de la STSJCV núm. 1504/2005'

El projecte d’aquestes obres pot consultar-se en els següents enllaços:

 1. Projecte tom 1 (pdf) 
 2. Projecte tom 2 (pdf)
 3. Projecte tom 3 (pdf) 
 4. Projecte tom 4 (pdf) 
 5. Projecte tom 5 (pdf) 

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 24 d'octubre fins al 8 de novembre de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials, període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal
 • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de 'Contracte de serveis de gestió, inserció, assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de les campanyes de comunicació de l’Ajuntament d’Alcoi'

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 8 de juliol fins al 22 de juliol de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
 • A través de la seu electrònica municipal
 • Al correu electrònic alcaldia@alcoi.org

Procés d'Exposició Pública previ a l'inici de l'expedient del projecte 'Estabilización geotécnica de ladera, desmantelamiento de obra de paso y ejecución de nuevo vial de acceso a los polígonos industriales de Sant Benet y de Santiago Payá'.

El projecte d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç: Projecte bàsic i d'execució (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils (des del 28 de juny fins al 12 de juliol de 2022) a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal
 • A través del següent correu electrònic:: arquitectura@alcoi.org

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte 'Obras de rehabilitación de edificio de viviendas sito en la calle Sardina n.º 14 con destino para alojamientos'

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “obras de rehabiilitación de edificio de viviendas sito en la calle Sardina n.º 14 con destino para alojamientos”. El projecte d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç: Projecte bàsic i d'execució (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal
 • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte 'Obras de Rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13'

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “obras de rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13”. El projecte d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç: Projecte bàsic i d’execució (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
 • A través de la seu electrònica municipal
 • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org 

Exposició Pública, prèvia a l'inici de l'expedient de 'Contracte dels serveis postals de l'Ajuntament d´Alcoi'

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de 'Contrato de los servicios postales para el Ayuntamiento de Alcoy'

El contracte està previst per a una duració d'1 any, prorrogable d'any en any fins a un màxim de 3 anys (1+1+1).

Consta de dos lots:

 • Lot 1: Missatgeria i servei postal universal, el cost anual del qual, s'estima en 264.432,05 euros (Sense IVA)
 • Lot 2: Paqueteria, el cost anual del qual, s'estima en 2.071,8 euros (Sense IVA)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
 • A través de la Seu Electrònica
 • A través del següent correu electrònic: contratacion@alcoi.org