Subvencions Associacions de Veïns 2019

El Departament de Participació Ciutadana compta amb una partida pressupostària "SUBV.ACT.ASOCIACIONES VECINOS" amb un import de 28.000,00€ per a l'any 2019.

Convocatòria de subvencions associacions veïnals per al foment de la participació ciutadana

La present convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes i activitats executats per les associacions de veïns del municipi per a la promoció de la participació ciutadana i així com d'actuacions que propicien la convivència i la integració dels ciutadans en la vida sociocultural de la població, a través d'actuacions formatives, artístiques, recreatives i/o socioculturals, així com col·laborar en els gastos de funcionament de les dites entitats.

Del 23 d'abril al 22 de maig, estarà obert el termini per a tramitar la sol·licitud de subvencions per al foment de la participació ciutadana per part de les associacions veïnals del municipi.

Poden consultar les bases i els impresos necessaris per a la seua tramitació en el tràmit "Sol·licitud de subvenció per a associació de veïns" de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi. Els enllaços són els següents:

Justificació de la subvenció

El termini de justificació de la subvenció concedida serà com a màxim fins al 31 d'octubre de 2019, i en cap cas serà superior a tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

Poden consultar els impresos necessaris per a la seua tramitació en el tràmit «Justificació de subvenció a les associacions de veïns» en el següent enllaç de la seu electrònica: Seu Electrònica