Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2022 > Propostes

Criteris de viabilitat

Les propostes han de:

➢ Ser concretes, de fàcil execució i que generen oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la

➢ Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, sense provocar desequilibris en els barris.

➢ Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.

➢ Ser sostenibles en els àmbits socials, mediambientals, econòmics i territorials. Que tinguen
     continuïtat a llarg termini.

➢ Estar basades en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

*Cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts, per part dels veïns i veïnes que participen en el procés per a poder passar a ser valorada pels tècnics i el personal competent dels diferents departaments de l'Ajuntament d'Alcoi.