Votacions

 1. INICI I FINAL DE LA VOTACIÓ
  • Inici: comença el dilluns 2 de març, a les 9 h
  • Final: finalitza el divendres 6 de març, a les 20.30 h
 2. REQUISITS PER A VOTAR

  A data 31 de desembre de 2014:

  1. Estar empadronat/da a Alcoi
  2. Tenir 16 anys complits (és a dir, nascuts/des l’any 1998 o abans)
 3. VOTACIÓ PER INTERNET
 4. VOTACIÓ PRESENCIAL
  1. Anar a un dels Punts de Votació Presencial
  2. Presentar al treballador/a el DNI en vigor i l’imprés amb les propostes (pdf) amb un màxim de tres opcions marcades.
  3. El treballador/a comprovarà la identitat i la validesa del DNI, i marcarà en el ordinador les opcions escollides davant del ciutadà/ana.
  4. Amb la conformitat del ciutadà/ana es validarà el vot i es comprovaran les opcions marcades.
  5. En cas de no estar conforme es pot repetir la votació presencial.
  6. NOTA DE CONFORMITAT: la persona que participe en la votació presencial accepta que el treballador/a del Punt de Votació Presencial puga comprovar la seua identitat, marcar les opcions que li indique el ciutadà/ana (màxim tres opcions) i validar aquest vot.
 5. PUNTS DE VOTACIÓ PRESENCIAL
  • Biblioteca Central, Av. País Valencià, núm. 1, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
  • Agència de Lectura de la Uixola, Pl. Enric Valor, s/núm., de 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h
  • Biblioteca de la Zona Nord, Pl. Blai Domingo Llidó, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
  • SIAC, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà, C. Sant Llorenç, 6, de 9 a 14 h
  • Departament de Participació Ciutadana, Carrer Major, 10, 2a, de 10 a 14 h
 6. INCIDÈNCIES, per exemple no aparéixer empadronat/da o qualsevol altra.
  • En el cas d’una incidència en la votació per internet: s’ha d’acudir a un dels Punts de Votació Presencial.
  • En el cas d’una incidència en la votació presencial, es poden fer 3 coses:
   1. Fer una instància i presentar-la al registre de l’Ajuntament d’Alcoi
   2. Comunicar la incidència al correu participacio@alcoi.org
   3. Comunicar-la al Departament de Participació Ciutadana: al Carrer Major, núm. 10, 2a planta, de 10 a 14 h
 7. PROPOSTES

  Explicació detallada de les propostes

CARTELL DE LES VOTACIONS

Votacions pressupostos 2015 (descripció detallada anteriorment)