Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Votacions

1. INICI I FINAL DE LA VOTACIÓ
Inici: comença el dilluns 2 de març, a les 9 h
Final: finalitza el divendres 6 de març, a les 20.30 h

2. REQUISITS PER A VOTAR
A data 31 de desembre de 2014:
1. Estar empadronat/da a Alcoi
2. Tenir 16 anys complits (és a dir, nascuts/des l’any 1998 o abans)

3. VOTACIÓ PER INTERNET
Entrar en la següent pàgina i seguir les instruccions:
http://alcoiparticipa.alcoi.org

4. VOTACIÓ PRESENCIAL
1. Anar a un dels Punts de Votació Presencial
2. Presentar al treballador/a el DNI en vigor i l’imprés amb les propostes amb un màxim de tres opcions marcades.
3. El treballador/a comprovarà la identitat i la validesa del DNI, i marcarà en el ordinador les opcions escollides davant del ciutadà/ana.
4. Amb la conformitat del ciutadà/ana es validarà el vot i es comprovaran les opcions marcades.
5. En cas de no estar conforme es pot repetir la votació presencial.
6. NOTA DE CONFORMITAT: la persona que participe en la votació presencial accepta que el treballador/a del Punt de Votació Presencial puga comprovar la seua identitat, marcar les opcions que li indique el ciutadà/ana (màxim tres opcions) i validar aquest vot.

5. PUNTS DE VOTACIÓ PRESENCIAL
- Biblioteca Central, Av. País Valencià, núm. 1, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
- Agència de Lectura de la Uixola, Pl. Enric Valor, s/núm., de 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h
- Biblioteca de la Zona Nord, Pl. Blai Domingo Llidó, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
- SIAC, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà, C. Sant Llorenç, 6, de 9 a 14 h
- Departament de Participació Ciutadana, Carrer Major, 10, 2a, de 10 a 14 h

5. INCIDÈNCIES, per exemple no aparéixer empadronat/da o qualsevol altra.
- En el cas d’una incidència en la votació per internet: s’ha d’acudir a un dels Punts de Votació Presencial.
- En el cas d’una incidència en la votació presencial, es poden fer 3 coses:
1. Fer una instància i presentar-la al registre de l’Ajuntament d’Alcoi
2. Comunicar la incidència al correu participacio@alcoi.org
3. Comunicar-la al Departament de Participació Ciutadana: al Carrer Major, núm. 10, 2a planta, de 10 a 14 h

6. PROPOSTES
Explicació detallada de les propostes

CARTELL DE LES VOTACIONS