Explicació propostes

Les propostes d’inversió que es poden votar del 2 al 6 de març en la campanya dels Pressupostos Participatius per al 2015 són les següents:

 1. Habilitar un Centre Social polivalent per al barri de l’Eixample i de Santa Rosa

  Cost aproximat: 250.000 €

  Explicació: aquesta infraestructura es troba enfront de l’Agència de Lectura de la Uixola, al carrer Víctor Espinós. Es tracta d’habilitar el magatzem dels antics vivers municipals per a un ús públic per als barris de Santa Rosa i l’Eixample. S’ha de construir un accés per al públic, rehabilitar l’edifici, construir dos serveis, un despatx i un petit magatzem, i la resta de l’espai per a sala multiusos per a poder fer cursos, tallers i diferents activitats públiques. L’espai és municipal i la seua gestió correspondria a les associacions de veïns, en concret a la de l’Eixample i a la de Santa Rosa.

 2. Construir una pista coberta al camp de futbet del poliesportiu de Batoi, per a fomentar i millorar l’escola esportiva del barri

  Cost aproximat: 200.000 €

  Explicació: es tracta de reparar el paviment i de construir una coberta a la pista de futbet del poliesportiu de Batoi, al carrer Montdúber. El motiu és dotar a l’escola d’esport del barri d’un espai adequat per a fomentar la pràctica esportiva dels més joves alhora que reforça la cohesió comunitària del barri. També aquest espai es construirà seguint les indicacions de les autoritats esportives per a que es puguen realitzar partits oficials i així beneficiarà a tot Alcoi, ja que es comptarà amb un altre espai dotacional per a la pràctica esportiva amb un accés fàcil (a peu, en bicicleta, aparcaments, autobús).

 3. Pla Integral d’Accessibilitat: estudi de la segona fase (arquitectura) i partida per a la seua execució (accessos a edificis, senyalitzacions, etc.)

  Cost aproximat: 96.000 €

  Explicació: el Pla Integral d’Accessibilitat és una proposta estratègica a nivell de ciutat. Es tracta de millorar l’accessibilitat de totes les persones, i especial les de mobilitat reduïda com discapacitats, la gent gran, pares i mares amb carros, etc. La primera fase està en execució pels Pressupostos Participatius del 2014. En aquesta proposta es presenta la segona fase, que fa referència a l’accessibilitat a edificis i infraestructures públiques. Consta de dos parts: un estudi previ de la situació (21.000 €) i una primera partida d’inversions per a les obres més prioritàries (75.000 €).

 4. Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a poder fer concerts amb una capacitat de 400 persones

  Cost aproximat: 75.000 €

  Explicació: aquesta proposta respon a una demanda de diversos col•lectius de joves i músics que veuen la necessitat de dotar a Alcoi d’un espai cobert per a poder fer concerts. Es tractaria de llogar una nau industrial, habilitar-la, fer un projecte tècnic, demanar l’oportuna llicència d’obertura, posar totes les mesures de seguretat necessàries i fer un conveni de gestió amb una associació que s’encarregarà de mantenir, organitzar i dinamitzar aquest espai.

 5. Parc de Cantagallet i Parc de la Zona Nord: 1. Fer un procés participatiu per a decidir sobre els seus usos i equipaments; 2. Inversió inicial

  Cost aproximat: 71.150 €

  Explicació: es tracta d’adequar dos espais públics significatius com són els parcs de la Zona Nord i de Cantagallet a les necessitats i demandes dels seus usuaris/usuàries. Primer es farà un procés participatiu obert per conéixer i prioritzar aquestes necessitats i peticions de millora (1.150 €). Després hi ha una quantitat de 70.000 € per a realitzar les inversions més prioritàries.

 6. Tractament per a no esvarar-se, a les voreres del centre (marbre) i a les del carrer Isabel la Catòlica

  Cost aproximat: 60.000 €

  Explicació: es tracta de realitzar un picat en les voreres que esvaren, tant les del Centre com les del carrer Isabel la Catòlica, per a evitar les caigudes.

 7. Reparacions al clavegueram de Batoi: contractar un estudi dels desperfectes del barri i inversió inicial per a la primera reparació, la de la rotonda

  Cost aproximat: 50.000 €

  Explicació: el barri de Batoi té un problema amb el seu clavegueram que supera aquesta campanya de pressupostos participatius. No obstant això, en aquesta proposta s’ha incorporat el cost de l’estudi tècnic per a detectar els punts trencats i també una inversió per a reparar la rotonda del barri, afectada per aquest problema.

 8. Av. Hispanitat: construir ressalts als passos de zebra per a reforçar la seguretat dels vianants

  Cost aproximat: 46.500 €

  Explicació: per a reduir la velocitat dels vehicles i reforçar la seguretat dels vianants a l’Avinguda de la Hispanitat s’ha proposat construir 18 ressalts als passos de zebra i col•locar una placa en cadascun d’ells. Com cada ressalt costa uns 2.500 euros i cada placa uns 80 euros el cost final aproximat és de 46.500 €.

 9. Construir dos zones de passeig de gossos al Centre: damunt de l’aparcament del carrer Músic Gonçal Blanes i al barri de la Sang

  Cost aproximat: 43.000 €

  Explicació: dins de les diverses campanyes d’higiene i salubritat pública està incidint-se en el problema dels excrements dels animals de companyia que els seus amos no arrepleguen. Per això, una de les mesures és construir zones de passeig de gossos on els propietaris d’aquests animals puguen anar amb els seus animals, alhora que es prohibeix el seu accés a les zones de jocs infantils. En aquesta proposta s’ha valorat construir dos zones noves de passeig de gossos: una al carrer Músic Gonçal Blanes, a la Zona Alta (25.000 €) i l’altra a un espai obert del barri de la Sang (18.000 €).

 10. Ressalts: reparació dels ressalts que es troben al C/ Oliver, Escultor Peresejo i Alacant

  Cost aproximat: 20.000 €

  Explicació: els ressalts per a reduir la velocitat dels vehicles en els carrers indicats provoquen una important retenció d’aigua quan plou. Aquesta proposta és per a corregir aquest fet.

 11. Habilitar un hort escolar per al col•legi públic Sant Vicent, als terrenys que es troben al costat de l’antic dipòsit d’aigua de Bellavista

  Cost aproximat: 12.000 €

  Explicació: es tracta de construir un hort escolar per al CEIP Sant Vicent. L’obra consisteix en habilitar un terreny públic annex, posar-li un tancament, un punt d’aigua i construir l’accés directe des del col•legi als terrenys.

 12. Urbanitzar per a vianants la continuació del carrer Ràdio Alcoi fins al carrer Perú

  Cost aproximat: 12.000 €

  Explicació: es tracta de construir un accés per a vianants que done servei als veïns i les veïnes de la zona de Mascarelles per a facilitar la seua comunicació amb la resta de la ciutat.

 13. Construcció d’una vorera a la Zona Nord, en concret a la rotonda de la plaça Agustí Albors i al carrer Pare Poveda

  Cost aproximat: 10.000 €

  Explicació: habilitar i construir una vorera en la rotonda de la plaça d’Agustí Albors i al carrer Pare Poveda, en la part que no existeix.

- - -

PROPOSTES RETIRADES per l’estudi de viabilitat i l’estudi econòmic negatiu

 1. Habilitar una zona d’aparcament lliure i cèntric per al barri de Santa Rosa (no de pagament)

  Aquesta proposta s’ha estudiat i ha sigut retirada per superar àmpliament el límit de la consignació pressupostària dels 400.000 € d’aquesta campanya. S’han barallat diferents ubicacions, tenint en compte les dificultats de la trama urbana a Santa Rosa, i o bé no responien al que es demanava o bé no eren viables econòmicament.

 2. Habilitar l’antic dipòsit d’aigua que es troba al costat del col•legi Sant Vicent per a fer una biblioteca i una sala multiusos per al col•legi i per al barri.

  Aquesta proposta s’ha valorat inicialment i ha sigut retirada per superar àmpliament el límit de la consignació pressupostària dels 400.000 € d’aquesta campanya.

 3. Urbanitzar el tram de l’antiga via de tren entre el carrer Isabel la Catòlica i l’estació de tren, i crear un accés per a vianants entre el carrer Casetà Català i la baixada al carrer Font de Moya i el carrer Anselmo Aracil.

  Aquesta proposta s’ha valorat inicialment i ha sigut retirada per dos motius: un per superar àmpliament el límit de la consignació pressupostària dels 400.000 € d’aquesta campanya, i l’altre per les dificultats d’urbanitzar una zona amb diversos propietaris. Aquesta zona necessita d’una actuació més general i àmplia i supera aquesta campanya dels Pressupostos Participatius.

 4. Creació d’un alberg municipal on les persones sense casa puguen dormir, rentar la roba i dutxar-se.

  Aquesta proposta ha sigut retirada perquè, consultada la Regidoria de Benestar Social, no es troba una necessitat d’aquesta infraestructura a la ciutat, ja que el que cal intentar és que les persones tinguen els seus propis habitatges.