Propostes no viables

Trobareu el llistat de les propostes que han resultat ser no viables després de la valoració per part dels tècnics municipals al web alcoiparticipa.com