Valoració propostes

El passat 5 de novembre vam tenir una reunió amb tècnics de diversos departaments municipals (Patrimoni, Arquitectura, Obres i Medi Ambient) per a valorar la viabilitat de les propostes seleccionades durant el mes d'octubre. La viabilitat ha de ser administrativa, tècnica i econòmica. Després de revisar una per una cada proposta durant una setmana el resultat és el següent:

  • De les 20 propostes seleccionades a les Assemblees: 5 són viables - 15 no són viables.
  • De les 10 propostes seleccionades en urnes i email: 8 són viables - 2 no són viables.
  • De les 8 propostes en reserva de les Assemblees: 2 són viables - 6 no són viables.

En resum, tenim 15 propostes que passen a la fase de votacions populars, i 23 que no passen.

Més informació: