Propostes Pressupostos Participatius 2021

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment en els tallers participatius, en les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes en línia són individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades en les urnes, hi haurà un imprés en què es podrà presentar la proposta, tot indicant el DNI.

Naturalesa de les propostes.

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent.

Estarien englobades en quatre àmbits:

  1. MOBILITAT-ACCESIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d’estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.
  2. ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, Racó de Sant Bonaventura, Font Roja, Sant Antoni, Barranc del Cint, el Xorrador, repoblació, horts socials i escolars, paratges naturals, solars i places.
  3. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d’edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interés), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seua cessió a les entitats locals.
  4. PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes Educatives, Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

Presentació de propostes

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment, en els tallers participatius i en les urnes, i telemàticament (a través de la pàgina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. Haurà d’identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció presencial en les urnes i per a l’opció en línia.

El període de presentació de propostes serà des de les 12.00 h del dia 28 de setembre fins a les 00.00 h del dia 18 d’octubre de 2020.

Sistema d’avals/suports

Una vegada realitzades les propostes en la pàgina web Alcoi Participa, perquè aquestes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i les veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

El sistema de recollida de suports/avals a les propostes realitzades en línia, estarà obert des del moment en què es realitza la proposta, és a dir, des del 28 de setembre fins al 18 d’octubre.

Valoració de les propostes

A partir del 2 de novembre de 2020 es passaran les propostes als departaments competents perquè valoren la seua viabilitat i facen la corresponent valoració tècnica, administrativa i econòmica d’aquestes, fins al 22 de novembre.

Les propostes que siguen desestimades per excedir el límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les amb el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.