Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2022

Votació de les propostes

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport de 50 avals, revisades pel
Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals
competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació a partir de l'1 de desembre.

Les primeres propostes de la llista de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i disposaran d’un segell d'autenticació.

Les propostes es podran votar a partir de les 12.00 h de l'1 de desembre fins a les 00:00 h del dia
14 de desembre de 2021.

Per a poder votar serà necessari el DNI i una adreça electrònica vàlida. Es comprovarà que el DNI
és correcte i que està en el cens com a votant (persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d'Alcoi el dia 27 de setembre de 2021).

Cada persona podrà votar fins a cinc propostes, de les quals un màxim de tres seran per a propostes d'inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes s'anunciarà abans del 31 de desembre de 2021.
No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés
se seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 320.000 € consignats per a inversions
i 80.000 € consignats per a despesa corrent.

Presencialment hi haurà urnes situades als següents punts de la ciutat: