Criteris de no viabilitat d'una proposta i criteris per a la valoració de les propostes.

CRITERIS DE NO VIABILITAT D'UNA PROPOSTA 

 1. No és una inversió o despesa corrent (programa/activitat/campanya/...).
 2. El seu cost aproximat supera els 320.000 €. o 80.000€ respectivament.
 3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
 5. No és competència municipal.
 6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
 7. Altres: han d’estar raonades.
 8. No s’estima adequada.
 9. Pendent realització procés participatiu.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

 • Criteris per a la valoració de propostes d'inversió:
  1. Proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
  2. Beneficiant al major nombre de ciutadans i ciutadanes.
  3. Millor de la zona.
  4. Equilibri entre barris.
  5. Major importància propostes socials.
 • Criteris per valorar les propostes de despesa corrent (programa, activitat, campanuya,...)
  1. Proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
  2. Inclusiva, es a dir, que promogui la igualtat de gènere i que arribe al major nombre de col·lectius amb diversitat funcional (accessibilitat).
  3. Representativitat, beneficiant al major nombre de ciutadans/ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre barris.
  4. Caràcter innovador amb una idea novedosa i original.
  5. Sostenibilitat amb una continuïtat a llarg termini en àmbits socials, econòmics i territorials.