Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2019 > PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

Criteris de no viabilitat d'una proposta i criteris per a la valoració de les propostes.

CRITERIS DE NO VIABILITAT D'UNA PROPOSTA 

  1. No és una inversió o despesa corrent (programa/activitat/campanya/...).
  2. El seu cost aproximat supera els 320.000 €. o 80.000€ respectivament.
  3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
  4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
  5. No és competència municipal.
  6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
  7. Altres: han d’estar raonades.
  8. No s’estima adequada.
  9. Pendent realització procés participatiu.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES