Participació ciutadana

Banners

Criteris de viabilitat

Les propostes han de:

Els criteris de no-viabilitat d'una proposta són: