Exposicions públiques 2021

Procés de participació pública del contracte del subministrament de gas natural per als distints punts de subministrament de l'Ajuntament d'Alcoi

A fi de poder iniciar l'expedient de contractació del subministrament de gas natural per als distints punts de subministrament de l'Ajuntament d'Alcoi, i per a poder complir a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s'inicia el procés de exposició pública del dit contracte.

Termini del procés de participació: des del dia 20 d'octubre fins al dia 3 de novembre de 2021 (10 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., respecte d'això, per mitjà d'un escrit presentat en:

  • el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (de forma presencial o, preferentment, a causa de l'estat de la pandèmia, per la Seu Electrònica)
  • a través de la adreça electrònica: igs@alcoi.org

Departament encarregat de l'expedient: Inspecció General de Serveis.

Podeu consultar tota la documentació en el tauler d'anuncis i edictes electrònics de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, ó mitjançant la web d'IGS.

Procés d'ExposicióPública, previ a l'inici de l'expedient del contracte d'obres per a l'execució de les actuacions de rehabilitació i eficiència energètica del Centre Cervantes Jove

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de 'contracte d'obres per a l'execució de les actuacions de rehabilitació i eficiència energètica del Centre Cervantes Jove'.

El projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres (7z)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, en aquest cas del 27 d'octubre al 10 de novembre de 2021 (tots dos inclosos), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
  • A través de la Seu Electrònica.
  • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org