Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

EXPOSICIÓ PÚBLICA

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ DE L’EIX MUNICIPAL CICLE-VIANANT INTEGRADOR DE LA TRAMA URBANA AMB LES VIES VERDES QUE INCIDEIXEN EN LA CIUTAT D’ALCOI (13/08/18)


Comença el període d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient de “Contractació dels treballs de construcció de l’eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d’Alcoi”.


S’adjunta dit projecte per tal de que puga ser consultat:            

Memoria Eje Ciclo-Peatonal


Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al projecte, que poden presentar-se:

- Per mitjà d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).


     - Per mitjà d'adreça electrònica a la següent adreça de correu electrònic: igs@alcoi.org

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 3 de setembre de 2018, (periode de 15 dies hàbils, del 13 d’agost fins el 3 de setembre, ambdos inclosos).

També poden consultar la informació en l'enllaç del Departament d'IGS:

Inspecció General de Serveis


CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE DIA I CENTRE ESPECÍFIC PER A MALATS MENTALS CRÒNICS “MOSSEN CIRILO” EN EL BARRANQUET DE SOLER - ALCOI (19/05/18)

Comença el període d'exposició pública previ a l'inici de l'expedient de “Contractació dels treballs de reparació i adequació de les instal·lacions del centre de dia i centre específic per a malalts mentals crònics “Mossén Cirilo” en el Barranquet de Soler Alcoi”.


S’adjunta el projecte per tal de que puga ser consultat

Projecte de reparació i adequació de les instal·lacions del centre de día i centre específic per a malats mentals crònics "Mossén Cirilo" en el barranquet de Soler - Alcoi

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al projecte, que poden presentar-se

- Per mitjà d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
     - Per mitjà d'adreça electrònica a la següent adreça de correu electrònic: igs@alcoi.org

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 9 de juliol de 2018 (periode de 15 dies hàbils, del 19 de juny fins el 9 de juliol, ambdos inclosos).

Poden trobar més informació en el següent enllaç:

Més informació 


CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (16/04/18)

Adjuntem Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la Neteja d'Edificis i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alcoi.

Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la Neteja d'Edificis i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alcoi

El termini finalitzarà el pròxim 18 de maig de 2018 a les 14:00 hores.

Qualsevol aportació, al·legació o sugerimiento hauran de remetre-ho al correu electrònic

 igs@alcoi.org

També poden consultar en l'enllaç del Departament d'IGS

Més informació

 

FINALITZACIÓ PERÍODE EXPOSICIÓ PÚBLICA PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU A LA NETEJA D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI

Poden consultar la informació relativa a la finalització del període d'exposició pública del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu a la neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcoi en el següent enllaç:

Més informació


EXPOSICIÓ PÚBLICA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS ANTICS XALETS DE LA FONT ROJA (28/03/18)

El projecte pot consultar-se en la web de l'Ajuntament d'Alcoi en la següent adreça electrònica:

Exposició Pública Projecte Rehabilitació Antics Xalets Font Roja

o bé en paper en el Departament d'Arquitectura de dilluns a divendres en horari de 10:00 a 14:00 hores.

El període d'exposició pública serà de 10 dies hàbils, el qual començarà a comptar demà 29 de març de 2018 i finalitzarà divendres 13 d’abril de 2018.

Projecte de Rehabilitació dels Antics Xalets de la Font Roja:

Proyecto Básico_completo enero 2018

FICHA URBANÍSTICA fuente roja

00_Portada general

01_Índice General

Proyecto ejecución_completo enero 2018_DOC 1_MEMORIA Y ANEXOS

Proyecto ejecución_completo enero 2018_DOC 2_PLIEGO

Proyecto ejecución_completo enero 2018_DOC 3_PRESUPUESTO

Proyecto ejecución_completo enero 2018_DOC 4_SEPARATAS

Proyecto ejecución_completo enero 2018_DOC 5_PLANOS

Proyecto Básico-Rehabilitación chalets Font Roja (enero18)_fdo

Proyecto de ejecución_firmado

Proyecto de Ejecución-Rehabilitación chalets Font Roja (enero18)_fdo

 

FINALITZACIÓ PERÍODE EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTE "REHABILITACIÓ DELS ANTICS XALETS DE LA FONT ROJA"

Finalitzat el període d'exposició pública del Projecte de “Rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja”, que es va exposar en: 

 
El dit projecte va ser presentat per l'Ajuntament d'Alcoi al Consell de Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja que sí que va plantejar una proposta: el canvi del material d'acabat de les cobertes. Dita modificiació ha sigut aprovada i inclosa en el projecte.