Escola de Participació 2022

Curs: 'Increment de la base social i la participació'

El Departament de Participació Ciutadana junt a 'Fundació Horta Sud', ofereix a les Associacions Veïnals del municipi d'Alcoi aquesta formació basada en les sol·licituts i necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals són els membres de les associacions.

La formació es portà a terme el dilluns 12 de desembre en horari de 17 a 20h en la seu de l'Associació Veïnal Eixample, situada en C/ Escultor Peresejo, 32

Objectius:

 • Detectar els motius de l'escassa participació
 • Crear estratègies per a incrementar la base social i la participació
 • Avaluar el treball desenvolupat per millorar en futures accions

Han participat un total de 8 persones de tres associacions veïnals diferents.

Curs: 'Participació interassociativa - Fer xarxa'

El Departament de Participació Ciutadana amb la col·laboració 'd'Ítaca ASC', ofereix a les Associacions i Entitats del municipi d'Alcoi aquesta formació basada en les sol·licituts i necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals són els membres de les associacions.

La formació s'ha realitzat els dimecres 07, 14, 21 i 28 de setembre en horari de 17 a 20h en la seu de l'Associació Veïnal Batoi, situada en C/ Carrascar, 05

Continguts:

 • Fonamentació de la Participació associativa
 • Què és i que no és participar
 • La participació interna de les nostres entitats
 • Dinamització interna de les entitats
 • Cooperació interassociativa: raons per a sumar forces i cooperar entre les associacions
 • Principis del treball en xarxa
 • Tipus de xarxes, forma d'organització i funcionament
 • Eines per a la comunicació interna i externa
 • Etapes en la construcció de xarxes associatives

Objectius:

 • Conèixer els conceptes bàsics sobre participació ciutadana des de la cultura associativa i les entitats socials
 • Avaluar el treball desenvolupat per les associacions en el territori durant el curs 2021-2022
 • Aprendre estratègies i metodologies per al desenvolupament de xarxes interassociatives

Han participat un total de 21 persones de nou associacions diferents.

Participación interasociativa|Participació interassociativa

Curs: 'Xarxes socials 2 - Pràctica'

El Departament de Participació Ciutadana junt a 'Fundació Horta Sud', ofereix a les Associacions Veïnals del municipi d'Alcoi aquesta formació basada en les sol·licituts i necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals són els membres de les associacions.

La formació s'ha realitzat el dijous 09 de juny en horari de 17 a 20h en el Centre Social de la Zona Nord, situat en AV. Andalusia, 13

Objectius:

 • Posar en practica l'aprés en la sessió anterior

Han participat un total de 8 persones de cinc associacions veïnals diferents.

Curs: 'Xarxes socials 1 - Teoria'

El Departament de Participació Ciutadana junt a 'Fundació Horta Sud', ofereix a les Associacions Veïnals del municipi d'Alcoi aquesta formació basada en les sol·licituts i necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals són els membres de les associacions.

La formació s'ha realitzat el dijous 19 de maig en horari de 17 a 20h en la seu de l'Associació Veïnal Zona Nord, situada en C/ Sant Joan Bosco, 20

Objectius:

 • Conéixer les diferents xarxes socials que existeixen en l'actualitat
 • Saber triar la plataforma més adequada segons el perfil de cada associació
 • Aprendre a usar les diferents xarxes socials
 • Determinar estratègies de comunicació

Han participat un total de 9 persones de cinc associacions veïnals diferents.

Xarxes socials teoria

Curs: 'Obtenció de certificats digitals, tramitació de documents i presentació telemàtica'

El Departament de Participació Ciutadana junt a 'Fundació Horta Sud', ofereix a les Associacions Veïnals del municipi d'Alcoi aquesta formació basada en les sol·licituts i necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals són els membres de les associacions.

La formació es va realitzar el dijous 05 de maig en horari de 17 a 20h en la seu de l'Associació Veïnal Santa Rosa - La Mistera, situada en Plaça Centenari, baixos (local 19)

Objectius:

 • Obtindre els certificats digitals
 • Aprendre de manera pràctica a utilitzar els certificats digitals
 • Conéixer com fer tràmits amb l'Administració pública
 • Propiciar una millor comunicació amb l'Administració pública

Han participat un total de 10 persones de sis associacions veïnals diferents.

Curs: 'Informàtica bàsica per al tractament d'assumptes bancaris - Banca online'

Des del Departament de Participació Ciutadana, i amb la col·laboració de 'Caixa Popular', s'organitza aquesta activitat formativa per a totes les associacions veïnals del municipi d’Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a les necessitats existents entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals van ser els membres de les associacions.

La formació es va realitzar el dimarts 05 d'abril de 17.30 a 20h en la seu de l'Associació veïnal Batoi, situada al carrer Carrascar, 5.

Objectius:

 • Actualitzar els coneixements d'informàtica bancaria
 • Conéixer els diferents tipus d'utilitats bancaries
 • Aprendre la multitud de possibilitats que ofereixen les diferents utilitats (web, app,...)
 • Descobrir noves formes de gestionar els assumptes bancaris

Han participat un total de 14 persones de quatre associacions veïnals diferents.